Bàn ăn thông minh nhập khẩu 3 trong 1
Văn Hóa Ẩm Thực Người Việt Nam

Văn Hóa Ẩm Thực Người Việt Nam

05/05/2009

Văn hóa ẩm thực là nét văn hóa tự nhiên hình thành trong cuộc sống. Nhất là đối với người Việt Nam, ẩm thực không chỉ là nét văn hóa về vật chất mà còn là văn hóa về tinh thần. Qua ẩm thực người ta có thể hiểu được nét văn hóa thể hiện phẩm giá con người, trình độ văn hóa của dân tộc với những đạo lý, phép tắc, phong tục trong cách ăn uống...

Ẩm thực 365 ẩm thực 365

3482 thích

Chã cá Lã Vọng

Chã cá Lã Vọng

18/02/2009

Ẩm thực 365 ẩm thực 365

2457 thích

Ba khía mười kiểu

Ba khía mười kiểu

27/03/2007

Ẩm thực 365 ẩm thực 365

2676 thích

Nhà hàng Hoa Đăng

Nhà hàng Hoa Đăng

26/03/2007

Ẩm thực 365 ẩm thực 365

1954 thích

Bánh canh Vĩnh Trung

Bánh canh Vĩnh Trung

24/03/2007

Ẩm thực 365 ẩm thực 365

2055 thích

Chè bắp xứ Hội

Chè bắp xứ Hội

24/03/2007

Ẩm thực 365 ẩm thực 365

2476 thích