Những đặc sản của dân "sành ăn" ở Hải Phòng

Những đặc sản của dân "sành ăn" ở Hải Phòng

Người Hải Phòng nổi tiếng với "3 sành": sành điệu, sành ăn, sành chơi. Dù đi đâu, người Hải Phòng cũng tự hào với những...