Giòn sật nộm chân gà Hải Phòng

Giòn sật nộm chân gà Hải Phòng

Đến khi thưởng thức miếng đầu tiên thì chỉ muốn ăn thêm miếng nữa, miếng nữa vì vị ngon khó tả.