Tết Hàn thực cúng gì?

Tết Hàn thực cúng gì?

Vào ngày Tết Hàn thực 3/3 âm lịch, người Việt thường chọn thứ này để cúng lễ Phật, gia tiên, thậm chí có nhiều nơi còn chọn để cúng...

Văn hóa ẩm thực