THỜI GIAN ÁP DỤNG TỪ 01/01/2019 - 31/12/2019

BÁO GIÁ QUẢNG CÁO BANNER

(Đơn vị: VND/Tháng)

 

Vị trí Trang chủTrang Chuyên MụcTrang Tiểu mụcBài viết chi tiết

Top banner

(729x90)

Diễn giải

x

Box nổi bật, nằm trên cùng các trang Subpage

Box nổi bật, nằm trên cùng các trang CategoryBox nổi bật, nằm trên cùng các trang chi tiết

Đơn giá

x3.500.0002.500.00001.500.000

Right banner 1

(265x230)

Diễn giảiQuảng cáo side bar, nằm bên phải Nhà hàng✔️ Quảng cáo side bar nằm bên dưới danh mục con
(Chuyên mục Công thức, Tin tức)
✔️ Quảng cáo side bar 1, nằm bên phải ( Chuyên mục Nhà hàng)
✔️ Quảng cáo side bar nằm bên dưới danh mục con
(Chuyên mục Công thức, Tin tức)

✔️ Quảng cáo side bar, nằm trên Khóa học nấu ăn (Chi tiết Công thức, Video )
✔️ Quảng cáo side bar, nằm trên Tin đọc nhiều (Chi tiết Tin tức)
✔️ Quảng cáo side bar, nằm dưới Bản đồ vệ tinh ( Chi tiết Nhà hàng )

Đơn giá

3.000.000

2.000.0001.500.0001.000.000

Right banner 2

(265x530)

Diễn giảiQuảng cáo side bar, nằm dưới Tin đọc nhiềuQuảng cáo side bar nằm bên dưới Right banner 1 ( Chuyên mục Nhà hàng )x

✔️ Quảng cáo side bar, nằm dưới Khóa học nấu ăn (Chuyên mục Công thức, Video )

✔️ Quảng cáo side bar, nằm trên Tin đọc nhiều ( Chi tiết Nhà hàng )

Đơn giá

3.500.0002.500.000x1.500.000

Half page

(728x90)

Diễn giải

Quảng cáo nằm ở giữa, dưới 3 tin đầu tiên chuyên mục Tin tức

Box giữa trang, nằm dưới 3 bài viết đầu tiên ( Chuyên mục Tin tức)Box giữa trang, nằm dưới 3 bài viết đầu tiên ( Chuyên mục Tin tức)x

Đơn giá

3.500.0002.500.0001.500.000x

Right banner 3

(265x230)

Diễn giảiQuảng cáo side bar, nằm bên phải Lớp nấu ănQuảng cáo side bar nằm bên dưới Khóa học nấu ăn ( Chuyên mục Công thức )Quảng cáo side bar nằm bên dưới Khóa học nấu ăn ( Chuyên mục Công thức )x

Đơn giá

3.000.0002.000.0001.000.000x

Right banner 4

(265x530)

Diễn giải

Quảng cáo side bar,nằm dưới Right banner 3

✔️ Quảng cáo side bar, nằm dưới Right banner 3 ( Chuyên mục công thức)

 ✔️ Quảng cáo side bar, nằm dưới Nhà hàng nổi bật ( Chuyên mục Tin tức )

✔️ Quáng cáo side bar, nằm dưới Right banner 3 ( Chuyên mục công thức)

✔️ Quảng cáo side bar, nằm dưới Nhà hàng nổi bật. ( Chuyên mục Tin tức )

x

Đơn giá

3.500.0002.500.0001.500.000x 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ

Amthuc365.vn - Phòng Truyền thông

0983222201