Cơ bản về rượu Gin

Cơ bản về rượu Gin

Gin được chưng cất từ các loại ngũ cốc lên men (bắp, lúa mạch, yến mạch hoặc lúa mạch đen) và có mùi thơm của Juniper (gần giống mùi...

Về rượu Gin