Triển lãm Quốc tế Cà Phê tại Việt Nam lần thứ 2 năm 2017 Coffee Expo Vietnam 2017

Triển lãm Quốc tế Cà Phê tại Việt Nam lần thứ 2 năm 2017 Coffee Expo Vietnam 2017

Tiếp nối sự thành công của Triển lãm Quốc tế Cà Phê 2016, Coex Việt Nam và Vinexad tiếp tục đồng hành cùng với Hiệp Hội Cà Phê Việt Nam...

Lễ hội ẩm thực