YukiCenter-du học Nhật Bản tại Hà Nội

Cách làm bánh hình trái tim cho Valentine ngọt ngào

Thứ Năm, 09/02/2012 07:58

6,945 xem

0 Bình luận

(0)

0

Còn vài ngày nữa là đến Valentine rùi. Học các làm bánh để có thể tự tay làm để tặng người ấy ngay thôi. Cùng amthuc365.vn bắt tay ngay vào làm bánh nhé!
Vẫn là bánh ga tô như thường, nhưng mình muốn làm chút gì đó mới lạ hơn, đặc biệt hơn cho ngày Valentine đầy yêu thương đã gần kề.

Nguyên liệu:

  • 1 hộp kem tươi
  • Kem trang trí bánh
  • 4 quả trứng gà
  • 100 gr đường
  • 120 gr bột mỳ
  • 20 gr bơ mềm

Thực hiện:

Dùng máy đánh trứng đánh bông 4 quả trứng lên với đường rồi từ từ rây bột vào.

Vừa rây bột vừa trộn đều rồi cho bơ mềm vào

Quậy đều cho đến khi hỗn hợp thật mịn và quánh

Cho bột bánh ra hai cái khay chống dính, 1 khay vuông và 1 khay tròn

Cho vào lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong 10 phút

Đến khi mặt bánh vàng nâu là được.

Để bánh bớt nóng trong 10 phút rồi cho bánh ra khỏi khuôn, tiếp tục để nguội hẳn

Xoay bánh hình vuông ở trạng thái như hình quả trám, cắt đôi bánh hình tròn rồi xếp vào hai cạnh của hình vuông.

Nếu bánh nở phồng quá thì bạn dùng dao cắt lớp phồng cho phẳng đi.

Còn nếu phần bánh hình tròn bị to hơn một chút thì cắt bớt các góc cạnh đi

Tiếp theo là trang trí bánh


Bạn mua kem frosting sẵn hoặc tự đánh kem.

Phết một lớp kem trắng bên trong rồi viền bên ngoài bằng kem sô cô la

Trang trí tiếp với những viên sô cô la tròn nhỏ, hoặc hoa quả


Đơn giản hơn là phết kem đều và thật mịn, thêm vài quả dâu tây

Lớp kem trắng mịn điểm những trái tim đỏ hay dòng chữ mừng Valentine yêu thương.

Sưu tầm

<div border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="100%" align="center"><div><div><div height="40"><strong>B&aacute;nh h&igrave;nh tr&aacute;i tim ngọt ng&agrave;o</strong><br /><span><em>Đăng ng&agrave;y: 05/02/2010 17:18</em></span></div></div> <div><div height="6"><br /></div></div> <div><div valign="top"><div border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" width="130" align="left"><div><div><div align="left"><img title="B&aacute;nh h&igrave;nh tr&aacute;i tim ngọt ng&agrave;o" src="http://gl.amthuc365.vn/uploads/thumbs/News-thumb/400/254/cach-lam-banh-hinh-trai-tim-cho-valentine-ngot-ngao-9996.jpg" alt="B&aacute;nh h&igrave;nh tr&aacute;i tim ngọt ng&agrave;o" /></div></div> <div><div align="center"><br /></div></div></div></div> Vẫn l&agrave; b&aacute;nh ga t&ocirc; như thường, nhưng m&igrave;nh muốn l&agrave;m ch&uacute;t g&igrave; đ&oacute; mới lạ  hơn, đặc biệt hơn cho ng&agrave;y Valentine đầy y&ecirc;u thương đ&atilde; gần kề.</div></div> <div><div><p>&nbsp;</p><div border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><div><div><div colspan="2" align="left" valign="top"><div border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"><div><div><div><p>Nguy&ecirc;n liệu:&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>1 hộp kem tươi<br />Kem trang tr&iacute; b&aacute;nh<br />4 quả trứng g&agrave;<br />100 gr đường<br />120 gr bột mỳ<br />20 gr bơ mềm</p> <p><img src="http://gl.amthuc365.vn/uploads/thumbs/News-thumb/400/303/cach-lam-banh-hinh-trai-tim-cho-valentine-ngot-ngao-0cf8.jpg" alt="" width="400" height="303" /></p> <p>C&aacute;ch l&agrave;m:</p> <p><img src="http://gl.amthuc365.vn/uploads/thumbs/News-thumb/400/295/cach-lam-banh-hinh-trai-tim-cho-valentine-ngot-ngao-c804.jpg" alt="" width="400" height="295" /></p> <p>D&ugrave;ng m&aacute;y đ&aacute;nh trứng đ&aacute;nh b&ocirc;ng 4 quả trứng l&ecirc;n với đường rồi từ từ r&acirc;y bột v&agrave;o.</p> <p><img src="http://gl.amthuc365.vn/uploads/thumbs/News-thumb/400/305/cach-lam-banh-hinh-trai-tim-cho-valentine-ngot-ngao-0d48.jpg" alt="" /></p> <p>Vừa r&acirc;y bột vừa trộn đều rồi cho bơ mềm v&agrave;o</p> <p>Quậy đều cho đến khi hỗn hợp thật mịn v&agrave; qu&aacute;nh</p> <p><img src="http://gl.amthuc365.vn/uploads/thumbs/News-thumb/400/300/cach-lam-banh-hinh-trai-tim-cho-valentine-ngot-ngao-bc6b.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p> <p>Cho bột b&aacute;nh ra hai c&aacute;i khay chống d&iacute;nh, 1 khay vu&ocirc;ng v&agrave; 1 khay tr&ograve;n</p> <p>Cho v&agrave;o l&ograve; nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong 10 ph&uacute;t</p> <p><img src="http://gl.amthuc365.vn/uploads/thumbs/News-thumb/400/269/cach-lam-banh-hinh-trai-tim-cho-valentine-ngot-ngao-f20a.jpg" alt="" width="400" height="269" /></p> <p>Đến khi mặt b&aacute;nh v&agrave;ng n&acirc;u l&agrave; được.</p> <p><img src="http://gl.amthuc365.vn/uploads/thumbs/News-thumb/400/295/cach-lam-banh-hinh-trai-tim-cho-valentine-ngot-ngao-a71f.jpg" alt="" width="400" height="295" /></p> <p>Để b&aacute;nh bớt n&oacute;ng trong 10 ph&uacute;t rồi cho b&aacute;nh ra khỏi khu&ocirc;n, tiếp tục để nguội hẳn</p> <p>Xoay b&aacute;nh h&igrave;nh vu&ocirc;ng ở trạng th&aacute;i như h&igrave;nh quả tr&aacute;m, cắt đ&ocirc;i b&aacute;nh h&igrave;nh tr&ograve;n rồi xếp v&agrave;o hai cạnh của h&igrave;nh vu&ocirc;ng.</p> <p><img src="http://gl.amthuc365.vn/uploads/thumbs/News-thumb/400/317/cach-lam-banh-hinh-trai-tim-cho-valentine-ngot-ngao-a431.jpg" alt="" width="400" height="317" /></p> <p>Nếu b&aacute;nh nở phồng qu&aacute; th&igrave; bạn d&ugrave;ng dao cắt lớp phồng cho phẳng đi.</p> <p>C&ograve;n nếu phần b&aacute;nh h&igrave;nh tr&ograve;n bị to hơn một ch&uacute;t th&igrave; cắt bớt c&aacute;c g&oacute;c cạnh đi</p> <p><strong>Tiếp theo l&agrave; trang tr&iacute; b&aacute;nh.</strong></p> <p><strong><img src="http://gl.amthuc365.vn/uploads/thumbs/News-thumb/400/317/cach-lam-banh-hinh-trai-tim-cho-valentine-ngot-ngao-fef9.jpg" alt="" width="400" height="317" /><br /></strong></p> <p>Bạn mua kem frosting sẵn hoặc tự đ&aacute;nh kem.</p> <p>Phết một lớp kem trắng b&ecirc;n trong rồi viền b&ecirc;n ngo&agrave;i bằng kem s&ocirc; c&ocirc; la</p> <p><img src="http://gl.amthuc365.vn/uploads/thumbs/News-thumb/400/310/cach-lam-banh-hinh-trai-tim-cho-valentine-ngot-ngao-e82d.jpg" alt="" width="400" height="310" /></p> <p>Trang tr&iacute; tiếp với những vi&ecirc;n s&ocirc; c&ocirc; la tr&ograve;n nhỏ, hoặc hoa quả<br /><br /><br /></p> <p><img src="http://gl.amthuc365.vn/uploads/thumbs/News-thumb/300/400/cach-lam-banh-hinh-trai-tim-cho-valentine-ngot-ngao-d084.jpg" alt="" width="300" height="400" /></p> <p><img src="http://gl.amthuc365.vn/uploads/thumbs/News-thumb/320/400/cach-lam-banh-hinh-trai-tim-cho-valentine-ngot-ngao-b704.jpg" alt="" width="320" height="400" /></p> <p>Đơn giản hơn l&agrave; phết kem đều v&agrave; thật mịn, th&ecirc;m v&agrave;i quả d&acirc;u t&acirc;y<br /><img src="http://gl.amthuc365.vn/uploads/thumbs/News-thumb/400/298/cach-lam-banh-hinh-trai-tim-cho-valentine-ngot-ngao-1fd7.jpg" alt="" width="400" height="298" /><br /><br /></p> <p>Lớp kem trắng mịn điểm những tr&aacute;i tim đỏ hay d&ograve;ng chữ mừng Valentine y&ecirc;u thương</p></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>

Danh mục bài viết Cách nấu nướng

Đang tải dữ liệu loading