YukiCenter-du học Nhật Bản tại Hà Nội

Điều kiện sản xuất rượu

Thứ Hai, 25/04/2011 09:58

1,065 xem

0 Bình luận

(0)

0

Theo quy định thì tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu phải có giấy phép, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công tự tiêu dùng ( Nhà nước không khuyến khích sản xuất rượu thủ công tự tiêu dùng); mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Để tránh tình trạng phát triển tràn lan, tăng cường công tác quản lý, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh rượu đi vào nề nếp, ngày 7/4/2008, Chính Phủ ban hành nghị định số 40/2008/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu và ngày 25 tháng 7 năm 2008 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 10/2008/TT-BCT, hướng dẫn cụ thể thực hiện một số điều của Nghị định 40/2008/NĐ-CP của Chính Phủ. Trong đó quy định cụ thể về sản xuất, kinh doanh rượu và cồn rượu bao gồm đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất, kinh doanh rượu.

  Theo quy định thì tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu phải có giấy phép, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công tự tiêu dùng ( Nhà nước không khuyến khích sản xuất rượu thủ công tự tiêu dùng); mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

  I.          Điều kiện được cấp giấy phép sản xuất rượu, bao gồm:

 1.   Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật có đăng ký kinh doanh sản xuất rượu.

  2.   Quy mô, địa điểm đầu tư cơ sở sản xuất phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát.

  3.   Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, con người

  +    Có dây chuyền máy móc thiết bị chuyên ngành để thực hiện các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, chiết rót... phù hợp với các công đoạn và quy mô sản xuất;

  +    Có quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm rượu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; 

  +    Có các thiết bị để đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn trong quá trình sản xuất;

  +    Diện tích cơ sở sản xuất bao gồm khu chế biến và khu bảo quản có tổng diện tích không dưới 500m2, trong đó phải bố trí kho riêng cho bảo quản sản phẩm;

  +    Có các thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm của khu chế biến và khu bảo quản phù hợp quy mô sản xuất;

  +    Phải có hợp đồng lao động với người có đủ trình độ kỹ thuật, chuyên môn (có bằng trung cấp trở lên) hoặc có kinh nghiệm lâu năm (nghệ nhân có giấy chứng nhận) phù hợp với ngành nghề sản xuất rượu;

  +    Người lao động tham gia trực tiếp sản xuất phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm do cơ quan y tế cấp.

  4.   Phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh theo quy chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở và quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế.

  5.   Phải có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa đã được đăng ký và được bảo hộ tại Việt Nam.

  6.   Điều kiện về bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ

  +    Dây chuyền máy móc thiết bị phải được bố trí trong không gian đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;

  +    Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy bảo đảm phòng chống cháy nổ theo quy định.

  Doanh nghiệp chỉ được hoạt động sản xuất, kinh doanh kể từ ngày được cấp phép. Sau 6 tháng kể từ ngày được cấp phép sản xuất không triển khai hoạt động mà không có lý do chính đáng được cấp có thẩm quyền xác nhận, doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy phép.

  Các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu có trách nhiệm cung cấp thông tin về sản phẩm rượu của mình theo yêu cầu của cơ quan chức năng và trên các phương tiên thông tin đại chúng về thành phần, hàm lượng, tác hại của việc lạm dụng rượu.

  Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công tham gia làng nghề sản xuất rượu nếu thuộc địa phận có làng nghề, khi sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh thì phải đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu theo quy định về đăng ký kinh doanh và phải đề nghị cấp phép sản xuất rượu thủ công trước ngày 01 tháng 01 năm 2010.

 II.        Điều kiện xin cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công bao gồm:

  Đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công; phải đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức hoặc cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích tự tiêu dùng thì không đựoc bán trên thị trường và phải chịu trách nhiệm thực hiện quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất rượu, về tiêu chuẩn chất lượng, về sinh an toàn thực phẩm sản phẩm rượu do mình sản xuất.

  Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật./.

Danh mục bài viết Tư vấn về rượu

Đang tải dữ liệu loading