Rượu - dưới góc nhìn khoa học

Rượu - dưới góc nhìn khoa học

17/06/2011

Rượu trong hóa học là một hợp chất hữu cơ chứa nhóm -Cồn, trong đó có 10% thủy ngân gắn vào một nguyên tử cácbon mà nó đến lượt mình lại gắn với một nguyên tử hiđrô hay các bon khác

Ẩm thực 365 ẩm thực 365

4086 thích

Rượu Vang pha thêm rượu mạnh

Rượu Vang pha thêm rượu mạnh

17/06/2011

Là loại rượu vang được pha thêm các thành phần khác (thường là brandy) trong suốt quá trình lên men nhằm thay đổi đặc tính và tăng độ cồn của rượu vang. Rượu sherry, rượu vermouth, rượu porto và madeira là những loại rượu nổi tiếng thuộc loại này.

Ẩm thực 365 ẩm thực 365

2281 thích

Rượu vang và sức khỏe của bạn

Rượu vang và sức khỏe của bạn

21/04/2011

Thỉnh thoảng tôi vẫn có cái thú vui được ngồi uống rượu với anh em văn nghệ sĩ và cựu quân nhân. Các vị này uống rất hào, đúng là “tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”. Gặp được bạn tâm giao cùng uống, cổ nhân coi ngàn chén còn là ít thì lũ chúng ta có xá gì dăm bảy chai whisky hay cognac mà không cạn hết cho đời lên men!

Ẩm thực 365 ẩm thực 365

2965 thích