Cách chế biến

  • Cá nóc ( Fugu )

  • Canh

  • Chả xiên

  • Cuốn