Cách chế biến

  • Ninh

  • Nước vo gạo

  • Nướng