TOP 6 ĐỊA CHỈ DU HỌC NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI UY TÍN NHẤT

Ly shot

Ly shot

Loại ly này được thiết kế chứa đủ loz (30ml) rượu, nghĩa là vừa vặn cho 1 ngụm. Ly shot đươc dùng cho các loại rượu tầng, cũng có thể dùng cho shot rượu không đá thay vì dùng ly rock.