Xương ống bò

Giá trị dinh dưỡng

Là phần xương chi của con bò.

Ống xương bò dùng để hầm, ninh lấy nước để làm nước dùng trong các món canh hoặc phở.... 

Ghi chú

Chưa có định nghĩa nào về từ này!