Quảng cáo top trang video

Túi tiền hải sản

vanthiem.bui

Đăng bởi:

vanthiem.bui

Thứ Sáu, 23/03/2012

1 lượt theo dõi

Theo dõi

Về xa xưa, có thể nói Hoành thánh là món ăn ảnh hưởng từ Trung Hoa. Có nhiều tên gọi để chỉ món ăn này. Ở Hội An, miền Trung người ta gọi là "hoành thánh", trong khi đó ở miền Bắc và một số địa phương khác gọi là "mằn thắn" hoặc "vằn thắn".

(0)

Khẩu phần: 3 - 4 người

Chuẩn bị: 20 phút

Thực hiện: 10 phút

1250 thích

Thành phần

Hướng dẫn

Đang tải dữ liệu loading