Điều khoản điều kiện

Trang web này được quản lý và điều hành bởi Công ty Cổ phần Vietiso, Tài liệu tham khảo trong các Điều khoản và Điều kiện của trang website:"ẨmThực365.Vn" là do Công ty Cổ phần Vietiso triển khai cũng như cấp phép.

Bạn đồng ý với các điều khoản, điều kiện sau đây khi bạn truy cập: Đọc, sử dụng nội dung, hình ảnh, video, file. Kênh ẨmThực365 có quyền thay đổi các điều khoản, điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Khi bạn sử dụng trang website này thể hiện sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện.

Bản quyền và Sở hữu Thương mại

Trừ trường hợp có ghi chú khác, tất cả các văn bản, hình ảnh, thiết kế, khái niệm và cách bố trí chứa trong các Kênh ẨmThực365. trang web là quyền tác giả của Công ty cổ phần Vietiso. Kênh ẨmThực 365 và những người được ký hợp đồng với chúng tôi. Bạn chỉ có thể tìm kiếm các thông tin trên trang và hiển thị các tài liệu trên một màn hình máy tính, in một bản duy nhất của các trang cá nhân hoặc tài liệu tải lên máy tính của bạn cho cá nhân sử dụng phi thương mại. Bất kỳ sử dụng vào mục đích khác là bị cấm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ Kênh ẨmThực365 (Công ty Cổ Phần Vietiso). Kênh ẨmThực365 là một nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký do Sở thông tin và truyền thông Hà Nội cấp và được sở hữu bởi Công ty cổ phần VIETISO
Hành vi của bạn:

Bạn sử dụng trang web này phải  cho các mục đích hợp pháp. Bạn không được gửi để hiển thị trên trang web bất kỳ tài liệu trái pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn vật chất mà là nói xấu, khiêu dâm, không đứng đắn, đe dọa, có hành vi vi phạm tính bảo mật thông tin hay sự tự tin, vi phạm quyền đánh dấu bản quyền hoặc thương mại. Bạn không phải gửi các tài liệu có chứa vi rút phần mềm hoặc sử dụng các trang web trong bất kỳ cách nào mà làm gián đoạn truy cập vào nó.

Dịch vụ không có

Bạn thừa nhận và chấp nhận hệ thống máy tính và viễn thông không phải là lỗi miễn phí và có thể theo thời gian đòi hỏi thời gian thời gian chết (là khoảng thời gian trong trang web là không có sẵn cho bạn) cho mục đích bảo trì, sửa chữa và nâng cấp, nếu không.

Kênh ẨmThực365 là không đảm bảo khả năng liên tục của trang web, nhưng phải thực hiện những nỗ lực hợp lý để hạn chế tối đa thời gian mà trang web không có sẵn. Bạn chấp nhận rằng bạn không có yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng hoặc nếu không tôn trọng của bất kỳ khoảng thời gian đó không có.

Các khoản đóng góp

Bạn đồng ý rằng bất kỳ tài liệu gửi đến trang web của Kênh ẨmThực365 (bao gồm cả văn bản, hình ảnh, đồ họa, video hoặc âm thanh) được tự do và không hạn chế sử dụng bởi Kênh ẨmThực365 hoặc các chi nhánh và cấp phép của mình. Bằng việc gửi tài liệu, bạn đồng ý rằng những đóng góp của bạn có thể được sử dụng trong bất kỳ hình thức hoặc định dạng nào của Kênh ẨmThực365

Chính sách Bảo mật của Kênh ẨmThực365. Bạn đồng ý giao cho Kênh ẨmThực365 (bằng cách chuyển nhượng lâu dài bản quyền hiện tại và tương lai) tất cả các quyền của bất kỳ bản chất và vật liệu trên toàn thế giới bao gồm tất cả các gia hạn và reversions của chúng.

Bị nghiêm cấm nội dung

Đó là một điều kiện của việc sử dụng của trang web này rằng bạn sẽ không đăng bất kỳ nội dung bị cấm trên bất kỳ bảng thông báo và / hoặc diễn đàn như quy định dưới đây. Bạn sẽ không:

(A) công bố sai lầm hoặc xuyên tạc có thể gây tổn hại Kênh ẨmThực365 hoặc bất kỳ bên thứ ba;

(B) gửi nội dung hoặc cung cấp liên kết đến các trang web bất hợp pháp, khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm, quấy rối, hận thù, phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc tấn công, hoặc khuyến khích hành vi đó sẽ được coi là một hành vi phạm tội hình sự, làm phát sinh vi phạm hợp đồng, phá vỡ bất cứ pháp luật hoặc không thích hợp;

(C) gửi hoặc khuyến khích một bản sao bất hợp pháp hoặc trái phép của công việc bảo vệ bản quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn để cung cấp các chương trình máy tính vi phạm bản quyền hoặc liên kết với họ, cung cấp thông tin để phá vỡ sản xuất-cài đặt copy-bảo vệ các thiết bị hoặc cung cấp âm nhạc vi phạm bản quyền hoặc liên kết các tập tin âm nhạc vi phạm bản quyền;

(D) nộp tài liệu khác thuộc quyền của bên thứ ba trừ khi bạn có sự cho phép có liên quan đến sử dụng tài liệu và xuất bản nó trên trang web;

(E) mạo danh người khác;

(F) đăng quảng cáo hay lôi kéo thương mại;

(G) yêu cầu thông tin cá nhân từ bất cứ ai.

Kênh ẨmThực365 bảo lưu quyền điều tra và có hành động thích hợp với bất cứ ai, theo ý kiến của chúng tôi là vi phạm thỏa thuận này, và đặc biệt cung cấp nội dung bị cấm. Hành động như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn, báo cáo các nội dung bị cấm để các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp và loại bỏ các nội dung bị cấm từ trang web của chúng tôi. Kênh ẨmThực365 quyền chấm dứt sự truy cập của bạn vào trang web nếu bạn, tùy theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, coi là một vi phạm nhiều lần.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ bài hoặc xem xét lại hiển thị trên trang web của chúng tôi có chứa nội dung bị cấm, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bằng cách liên lạc với chúng tôi tại bientap@amthuc365.vn. Kênh ẨmThực365 sẽ xem xét thông báo của bạn và nếu chúng ta coi nó là thích hợp, chúng tôi sẽ đưa tất cả các bước hợp lý để loại bỏ các nội dung bị cấm phàn nàn về trong một thời gian hợp lý.

Các liên kết đến các trang web khác ngoài trang web

Kênh ẨmThực365 trang web có thể chứa đựng những liên kết đến các trang web bên ngoài kiểm soát và điều hành bởi các bên thứ ba. Sự bao gồm của bất cứ liên kết nào như vậy không bao hàm sự chứng thực của trang web đó bởi Kênh ẨmThực365 cũng không phải là Kênh ẨmThực365 chịu trách nhiệm trong bất kỳ cách nào về nội dung của bất kỳ trang web liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào chứa trong một trang web được liên kết.

Quảng cáo và khuyến mại đặc biệt

Các quảng cáo, bao gồm cung cấp thuê bao, cuộc thi và cung cấp hiển thị trên ngon. Các trang web được xuất bản trong đức tin tốt. Kênh ẨmThực365 không theo bất kỳ trường hợp nào chấp nhận bất kỳ trách nhiệm về tính chính xác của quảng cáo như vậy cũng không phải là bất kỳ loại bảo hành hoặc chứng thực ngụ ý của việc công bố này. Kênh ẨmThực365 cụ thể từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào cho các nhà quảng cáo và người sử dụng bất kỳ loại mất mát hay thiệt hại của bất kỳ tính chất nào, tuy nhiên phát sinh, cho dù là do sự thiếu chính xác, thiếu sót, lỗi hoặc gây ra bất kỳ khác, và cho dù trên một phần của Kênh ẨmThực365, hoặc bất kỳ người nào khác.

Bạn đồng ý rằng bất kỳ giao dịch thư từ, kinh doanh với, hoặc tham gia các chương trình khuyến mại của, các nhà quảng cáo được tìm thấy trên hoặc thông qua các ngon. trang web, bao gồm cả thanh toán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo hành hoặc đại diện liên quan đến các giao dịch đó, chỉ duy nhất giữa bạn và nhà quảng cáo đó. Bạn đồng ý rằng Kênh ẨmThực365 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại của bất kỳ loại phí phát sinh như là kết quả của bất kỳ nhà quảng cáo hoặc cung cấp trên trang web.

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Kênh ẨmThực365 và bất kỳ công ty nào có liên quan hoặc cá nhân bị tổn hại từ bất kỳ và mọi trách nhiệm, chi phí và các chi phí, bao gồm cả chi phí pháp luật, liên quan đến hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện của bạn bằng cách hoặc người sử dụng được ủy quyền của bạn, hoặc kết nối với việc sử dụng các trang web hoặc Internet hoặc vị trí hoặc truyền tải bất kỳ thông báo hoặc thông tin trên trang web này bởi bạn hoặc người dùng có thẩm quyền.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Tất cả các thông tin được cung cấp trên trang web của Kênh ẨmThực365 là cung cấp "như là" không có bảo hành. Sử dụng của trang web là nguy cơ của riêng bạn. Trong phạm vi tối đa cho phép theo quy định của pháp luật, Kênh ẨmThực365 sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, bao gồm cả thiệt hại trực tiếp hoặc do hậu quả, mất thu nhập, dữ liệu hoặc lợi nhuận, mất mát hoặc hư hại tài sản và bất kỳ khiếu nại của các bên thứ ba, phát sinh từ việc sử dụng tài liệu này. Tất cả các điều kiện, đại diện và bảo hành (thể hiện, ngụ ý, luật định hoặc bằng cách khác) được loại trừ trong phạm vi cho phép của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ ngụ ý bảo đảm hoặc các điều kiện chất lượng, phù hợp cho mục đích và kỹ năng hợp lý và chăm sóc.

Ngoài ra, Kênh ẨmThực365 không bảo đảm rằng trang web là miễn phí từ những sai lầm, nhiễm trùng do virus hoặc bất cứ điều gì khác đã gây ô nhiễm hoặc các đặc tính phá hoại và từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại để sau đó.

Chấm dứt

Những điều khoản và điều kiện có thể được chấm dứt bằng cách sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép có quyền truy cập đến các trang web và tất cả các hạn chế về trách nhiệm của chúng tôi và sử dụng các tài liệu của chúng tôi vẫn còn. Các Điều khoản và điều kiện này, cùng với bất kỳ quy tắc bổ sung hoặc điều kiện gọi đây và Chính sách Bảo mật cấu thành toàn bộ các thoả thuận và hiểu biết giữa bạn và Kênh ẨmThực365 sử dụng của bạn của trang web này thay thế tất cả các thông tin liên lạc, trước khi đương thời và / hoặc đề xuất.

Luật và quyền tài phán

Những điều khoản và điều kiện được điều chỉnh và giải thích theo quy định của Luật Anh và bạn không thể thay đổi đồng ý rằng các tòa án của nước Anh sẽ (đoạn dưới đây) có thẩm quyền độc quyền để giải quyết các tranh chấp, có thể phát sinh trong kết nối với các Điều khoản và Điều kiện .

Kênh ẨmThực365 giữ lại quyền để mang lại các thủ tục tố tụng tại tòa án nào bao gồm, nếu thích hợp, các tòa án của nước bạn cư trú, nơi các điều khoản và điều kiện được nhập vào trong quá trình thương mại hoặc nghề nghiệp của bạn, đất nước nơi chủ yếu của bạn kinh doanh.

Ý kiến về làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ của chúng tôi để bạn độc hài lòng.

Mục tiêu của chúng tôi để cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến về các dịch vụ mà bạn nhận được từ chúng tôi hoặc nội dung của trang web này. Vui lòng email về: info@amthuc365.vn