Tên tiếng Anh của những món ăn Việt

26/12/2011

Này bạn tôi ơi! Thương hiệu của những món ăn Việt đã lên ngôi thì hôm nay tôi - bạn - cùng tất cả mọi người hãy nắm tay và ngồi lại, bớt chút thời gian để tham khảo những món ăn nào được tây hóa như thế nào bạn tôi nhé.

Ẩm thực 365 ẩm thực 365

1765 thích