Anejo/Aged tequila

Là loại tequila có tuổi trong khoảng 1-3 năm, được trưởng thành trong thùng gỗ loại nhỏ (thể tích không quá 600 lít), có màu hổ phách và hương vị mượt mà, giàu và phức tạp.

Một số nhãn Tequila Añejo:

Giá dưới 40USD
• 1800 Añejo
• Amate Anejo
• Don Agustin Añejo
• Jose Cuervo Black Medallion
• Puerto Vallarta Anejo
• Sauza Conmemorativo Anejo

Giá trong khoảng 40-50USD
• Sauza Tres Generaciones Añejo
• Siembra Azul Anejo

Giá trong khoảng 60-80USD
• Cabo Wabo Añejo
• Chinaco Añejo
• Don Julio Anejo
• Don Eduardo Añejo
• Dos Lunas Añejo
• Maestro Dobel Diamond
• Mi Tierra Añejo
• Patron Añejo
• Tezon Añejo
• Trago Añejo
• Voodoo Tiki Anejo

Giá trên 90USD
• Casa Noble Extra Aged Añejo
• Cuervo La Reserva
• Don Julio 1942
• Don Julio Extra Anejo
• Rey Sol