Cách pha chế

Để pha chế đồ uống, ngoài việc trang bị những hiểu biết cơ bản về thành phần, bạn cần nắm được 3 nguyên tắc cơ bản đơn giản về phương thức pha chế, những trang thiết bị tối thiểu và khéo léo trang trí để món đồ uống trở nên bắt mắt. 

 • Bar spoon

 • Blending

 • Building

 • Cốc có tay cầm

 • Dash

 • Flaming

 • Jigger

 • Layering

 • Ly absinthe

 • Ly champagne coupe

 • Ly champagne flute

 • Ly cocktail

 • Ly collins

 • Ly highball

 • Ly margarita

 • Ly martini

 • Ly old-fashioned

 • Ly pha chế

 • Ly rock

 • Ly sherry

 • Ly shot

 • Ly snifter

 • Ly tumbler

 • Ly vang đỏ

 • Ly vang trắng

 • Measure

 • Muddler

 • Muddling

 • Shaker

 • Shaking

 • Shot

 • Stirring

 • Strainer

 • Straining

 • Sữa chua

 • Tablespoon

 • Teaspoon