Blended malt whisky

Hay còn gọi là vatted malt hoặc pure malt, là loại whisky được pha trộn từ nhiều loại single malt whisky của nhiều nhà máy khác nhau. Sản phẩm pha trộn từ whisky của cùng một nhà máy nhưng được trưởng thành trong các thùng khác nhau và ở độ tuổi khác nhau cũng được xếp vào blended malt whisky. Blended malt whisky có hương vị phong phú.