Cointreau

Cointreau là một loại triple sec được sản xuất bởi nhà máy Rémy Cointreau của Pháp. Cointreau được đánh giá là loại triple sec có chất lượng cao, ít ngọt hơn so với các loại khác trong họ nhà triple sec, do đó có thể uống nguyên chất; đồng thời cũng là một loại rượu mùi dùng để pha chế phổ biến.