Đại mạch

Giá trị dinh dưỡng

Đại mạch là một loài thực vật thuộc họ thân cỏ một năm, và là một loại ngũ cốc chính. Ngoài vai trò quan trọng trong là cung cấp lương thực cho con người, đại mạch còn được dùng làm nguyên liệu chính để sản xuất bia và chưng cất rượu, đặc biệt là single malt whisky.

Cây đại mạch

 

Hạt đại mạch

 

Hạt đại mạch đã xát vỏ