Flaming

Flaming (đốt) là một phương thức pha chế cocktail dùng lửa châm đốt một loại rượu dễ cháy (ví dụ sambuca) nhằm làm dậy lên mạnh mẽ hương vị của đồ uống, đồng thời cũng gây bắt mắt. 

Một shot B-52 đang cháy