Grain whisky

Khác với malt whisky chỉ được làm từ mạch nha, nguyên liệu để chưng cất ra grain whisky phải gồm có các loại hạt không được ủ thành mạch nha và (có thể có) mạch nha của bất kỳ loại hạt nào (phổ biến nhất là ngô, lúa mỳ, lúa mạch đen).