Layering

Layering (xếp tầng) là một trong những phương thức pha chế đồ uống, đặc biệt là cocktail. Dựa trên sự khác biệt về khối lượng riêng của chất lỏng mà có thể đổ lần lượt các chất lỏng sao co loại nhẹ nhất sau cùng để tạo ra một hỗn hợp chất lỏng xếp tầng.


Cách thực hiện

Dùng một chiếc thìa nhỏ. Đặt mặt cong của thìa sát miệng ly, từ từ đổ lần lượt từng thành phần xuống thìa rồi rớt xuống ly. Chú ý ghi nhớ đúng thứ tự đổ các thành phần để chúng phân tầng và không bị trộn lẫn vào nhau.