Mạch nha

Mạch nha (tiếng Anh là malt) là một sản phẩm làm từ hạt lúa (lúa mì, lúa mạch đen, đại mạch, yến mạch…) được cho nảy mầm trong điều kiện kiểm soát và được sấy khô khi đạt được độ mầm nhất định. Đó chính là những hạt lúa mạch đã nảy mầm dùng để chế rượu, bia.

Hạt đại mạch đã nẩy mầm và được sấy khô