Premium rum

Là loại rum hảo hạng được thưởng thức như cognac hay scotch. Chúng đa số đều thuộc những nhãn hiệu nhỏ và được bán ra rất hạn chế. Ví dụ hai chai Appleton Estate 21 năm của Jamaica và Pyrat Cask 1623 của Anguillacó giá trên 100USD.