Spiced rum

Là loại rum được thêm gia vị hoặc caramen. Đa số chúng có màu tối và được làm từ gold rum.

Một vài loại phổ biến:
• Admiral Nelson – Mỹ
• Captain Morgan - Puerto Rico
• Castillo - Puerto Rico
• Kilo Kai
• Lieutenant Dan
• Montecristo - Guatelmala
• Sailor Jerry's Navy - Virgin Islands
• Trader Vic's - West Indies
• VooDoo - Virgin Islands