Nhà hàng Mắm Việt

Nhà hàng Mắm Việt

 (0)
(08) 39350099
09 AM - 23 PM
Dưới 100,000 VND/Người
Tiếng Việt
  • Nhà hàng Mắm Việt
  • Nhà hàng Mắm Việt
  • Nhà hàng Mắm Việt
  • Nhà hàng Mắm Việt
amthuc365 Đăng bởi amthuc365 Vào ngày: 27/01/2011
Nếu nói nước mắm là quà tặng vô giá của biển cả thì mắm có thể được xem là đặc sản đáng tự hào của người dân đất Việt.
  • Bình luận
Bạn cần đăng nhập để bình luận