Với 20 USD bạn sẽ ăn được những gì ở các nước trên thế giới

Với 20 USD bạn sẽ ăn được những gì ở các nước trên thế giới

Với 20 USD (khoảng 400 ngàn đồng) ở Việt Nam có thể đủ để bạn mua đồ ăn 1 tuần. Nhưng ở một số nước trên thế giới thì lại không...