Hàng bánh cuốn 20 năm trong ngõ nhỏ Hà Nội

Hàng bánh cuốn 20 năm trong ngõ nhỏ Hà Nội

Mấy chục năm phục vụ bánh cuốn cho người dân quanh đây, nay cụ bà đã mất, cụ ông vẫn tỉ mẩn ngồi cuốn bánh ở tuổi xế chiều.