"Người Việt chưa biết uống cà phê"

"Người Việt chưa biết uống cà phê"

Thật tình mà nói, người Việt mình đa số uống cà phê theo phong trào. Nực cười hơn nữa đó lại là phong trào uống cà phê … kì quặc.