Nhà giàu Hà Thành chi "bạo tay" để ăn uống cực đẳng cấp

Nhà giàu Hà Thành chi "bạo tay" để ăn uống cực đẳng cấp

Nhiều gia đình giàu có ở Hà Thành sẵn sàng chi tiền để mua tóp mỡ 150.000 đồng/kg.