Văn Hóa Ẩm Thực Người Việt Nam

05/05/2009

Văn hóa ẩm thực là nét văn hóa tự nhiên hình thành trong cuộc sống. Nhất là đối với người Việt Nam, ẩm thực không chỉ là nét văn hóa về vật chất mà còn là văn hóa về tinh thần. Qua ẩm thực người ta có thể hiểu được nét văn hóa thể hiện phẩm giá con người, trình độ văn hóa của dân tộc với những đạo lý, phép tắc, phong tục trong cách ăn uống...

Ẩm thực 365 ẩm thực 365

3228 thích

Chã cá Lã Vọng

18/02/2009

Ẩm thực 365 ẩm thực 365

1734 thích

Nhà hàng Hoa Đăng

26/03/2007

Ẩm thực 365 ẩm thực 365

3494 thích

Chè bắp xứ Hội

24/03/2007

Ẩm thực 365 ẩm thực 365

2206 thích