Ngon mát ngày hè với Chè đậu xanh nha đam

Thứ Năm, 05/04/2012 10:28

5,399 xem

0 Bình luận

(0)

4194

Chè nha đam rất mát, thuộc tính hàn nên ăn vào mùa hè sẽ rất hợp. Vị ngọt thanh đường phèn cùng với cái mát lạnh thanh tao của nha đam, vị dẻo bo bo và những hạt đậu xanh bùi bùi trong một ly chè nha đam đậu xanh ngon lành sẽ giúp bạn giải tỏa cái nắng nóng sắp về!
Nguyên liệu:
 • 400g nha đam (lô hội) 
 • 100g đậu xanh còn nguyên vỏ
 • 50g hạt bo bo
 • 50g táo tàu
 • 170g đường phèn.
Cách làm:

chè đậu xanh nha đam
Bước 1:
 • Đậu xanh rửa sạch, ngâm nước khoảng 4 tiếng. Bo bo ngâm với nước lạnh 30 phút.
 • Táo tàu rửa sạch với nước.
Bước 2:
 • Nha đam gọt vỏ sạch, thêm 1 thìa canh muối vào trộn đều.
 • Dùng dao thái hạt lựu số toàn bộ chỗ nha đam rồi đem rửa và để ráo. Nha đam sẽ rất nhớt nên khi dùng một ít muối pha cùng nước lã sẽ làm nha đam bớt nhớt.
Bước 3:
 • Cho đậu xanh đã ngâm vào nồi nấu với lửa vừa, khi đậu chín thì vớt ra để ráo.
Bước 4:
 • Nấu 600ml nước với bo bo, cho bo bo mềm thì cho đậu xanh và nha đam vào, để sôi 5 phút thì thêm táo tàu cùng với đường phèn vào nấu cùng đến khi đường tan hoàn toàn thì tắt bếp.
 • Lấy chè ra bát, ăn nóng hay nguội đều được. Nếu thích ăn lạnh thì bạn để chè nguội rồi cho vào tủ lạnh, đợi tới khi nhiệt độ lạnh phù hợp là có thể bỏ ra dùng hoặc thêm vào vài viên đá.
Lá nha đam được biết đến rộng rãi với công dụng  hữu ích trong chữa bệnh cũng như làm đẹp. Chè nha đam rất mát, thuộc tính hàn nên ăn vào mùa hè sẽ rất hợp. Vị ngọt thanh đường phèn cùng với cái mát lạnh thanh tao của nha đam, vị dẻo bo bo và những hạt  đậu xanh bùi bùi trong một ly chè nha đam đậu xanh ngon lành sẽ giúp bạn giải tỏa cái nắng nóng sắp về!
Chúc các bạn thành công và ngon miệng nhé!
Sưu tầm
<p>Vị ngọt thanh đường ph&egrave;n c&ugrave;ng với c&aacute;i m&aacute;t lạnh thanh tao của nha  đam, vị dẻo bo bo v&agrave; những hạt đ&acirc;u xanh b&ugrave;i trong một ly ch&egrave; nha đam  đậu xanh ngon l&agrave;nh sẽ gi&uacute;p bạn giải tỏa c&aacute;i nắng n&oacute;ng sắp về!</p><div>&nbsp;</div><div><div><div><div><div><div><img src="http://media.tinmoi.vn//2012/04/05/18_13_1333585558_89_120404afamily-AN-che-nha-dam-do-xanh-1_e0ded.jpg" alt="" width="330" align="middle" /></div><div>&nbsp;</div></div><div><div>Nguy&ecirc;n liệu:</div><div>&nbsp;</div><div>400g nha đam (l&ocirc; hội)&nbsp;</div><div>100g đậu xanh c&ograve;n nguy&ecirc;n vỏ</div><div>50g hạt&nbsp;bo bo</div><div>50g t&aacute;o t&agrave;u</div><div>170g đường ph&egrave;n.</div></div></div><div><div><div><img src="http://media.tinmoi.vn//2012/04/05/18_13_1333585559_1_120404afamily-AN-che-nha-dam-do-xanh-3_b59cc.jpg" alt="" width="330" align="middle" /></div><div>&nbsp;</div></div><div><div>Bước 1:</div><div>&nbsp;</div><div>Đậu xanh rửa sạch, ng&acirc;m nước&nbsp;khoảng 4 tiếng. Bo bo ng&acirc;m với nước lạnh 30 ph&uacute;t.</div></div></div><div><div><div><img src="http://media.tinmoi.vn//2012/04/05/18_13_1333585559_3_120404afamily-AN-che-nha-dam-do-xanh-4_ca3b4.jpg" alt="" width="330" align="middle" /></div><div>&nbsp;</div></div><div><p>T&aacute;o t&agrave;u rửa sạch với nước.</p></div></div><div><div><div><img src="http://media.tinmoi.vn//2012/04/05/18_13_1333585559_49_120404afamily-AN-che-nha-dam-do-xanh-5_84c2b.jpg" alt="" width="330" align="middle" /></div><div>&nbsp;</div></div><div><div>Bước 2:</div><div>&nbsp;</div><div>Nha đam gọt vỏ sạch, th&ecirc;m 1 th&igrave;a canh muối v&agrave;o trộn đều.</div></div></div><div><div><div><img src="http://media.tinmoi.vn//2012/04/05/18_13_1333585559_67_120404afamily-AN-che-nha-dam-do-xanh-6_2b7ef.jpg" alt="" width="330" align="middle" /></div><div>&nbsp;</div></div><div><p>D&ugrave;ng  dao th&aacute;i hạt lựu số to&agrave;n bộ chỗ nha đam rồi đem rửa v&agrave; để r&aacute;o. Nha đam  sẽ rất nhớt n&ecirc;n khi d&ugrave;ng một &iacute;t muối pha c&ugrave;ng nước l&atilde; sẽ l&agrave;m nha đam bớt  nhớt.</p></div></div><div><div><div><img src="http://media.tinmoi.vn//2012/04/05/18_13_1333585559_86_120404afamily-AN-che-nha-dam-do-xanh-7_8cef4.jpg" alt="" width="330" align="middle" /></div><div>&nbsp;</div></div><div><div>Bước 3:</div><div>&nbsp;</div><div>Cho đậu xanh đ&atilde; ng&acirc;m v&agrave;o nồi nấu với lửa vừa, khi đậu ch&iacute;n th&igrave; vớt ra để r&aacute;o.</div></div></div><div><div><div><img src="http://media.tinmoi.vn//2012/04/05/18_13_1333585560_05_120404afamily-AN-che-nha-dam-do-xanh-8_b2309.jpg" alt="" width="330" align="middle" /></div><div>&nbsp;</div></div><div><div>Bước 4:</div><div>&nbsp;</div><div>Nấu  600ml nước với bo bo cho bo bo mềm th&igrave;&nbsp;cho đậu xanh v&agrave; nha đam v&agrave;o,&nbsp;để  s&ocirc;i 5 ph&uacute;t th&igrave;&nbsp;th&ecirc;m t&aacute;o t&agrave;u c&ugrave;ng với đường ph&egrave;n v&agrave;o nấu c&ugrave;ng đến  khi&nbsp;đường tan ho&agrave;n to&agrave;n th&igrave; tắt bếp.</div></div></div><div><div><div><img src="http://media.tinmoi.vn//2012/04/05/18_13_1333585560_25_120404afamily-AN-che-nha-dam-do-xanh-9_8ef48.jpg" alt="" width="330" align="middle" /></div><div>&nbsp;</div></div><div><p>Lấy  ch&egrave; ra b&aacute;t,&nbsp;ăn n&oacute;ng hay nguội đều được. Nếu th&iacute;ch ăn lạnh th&igrave; bạn để  ch&egrave;&nbsp;nguội rồi cho v&agrave;o tủ lạnh, đợi tới khi nhiệt độ lạnh ph&ugrave; hợp l&agrave; c&oacute;  thể bỏ ra d&ugrave;ng hoặc&nbsp;th&ecirc;m v&agrave;o v&agrave;i vi&ecirc;n đ&aacute;.</p></div></div></div></div></div><div>L&aacute;  nha đam được biết đến rộng r&atilde;i với c&ocirc;ng dụng &nbsp;hữu &iacute;ch trong chữa bệnh  cũng như l&agrave;m đẹp. Ch&egrave; nha đam rất m&aacute;t, thuộc t&iacute;nh h&agrave;n n&ecirc;n ăn v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;  sẽ rất hợp. Vị ngọt thanh đường ph&egrave;n c&ugrave;ng&nbsp;với c&aacute;i m&aacute;t lạnh thanh tao của  nha đam, vị dẻo bo bo&nbsp;v&agrave; những hạt&nbsp; đậu xanh b&ugrave;i b&ugrave;i trong một ly ch&egrave;  nha đam đậu xanh ngon l&agrave;nh sẽ gi&uacute;p&nbsp;bạn giải tỏa c&aacute;i nắng n&oacute;ng sắp về!</div><div>&nbsp;</div><div><img src="http://media.tinmoi.vn//2012/04/05/18_13_1333585560_48_120404afamily-AN-che-nha-dam-do-xanh-10_3e6c8.jpg" alt="" width="500" align="middle" /></div><div>&nbsp;</div><div>Ch&uacute;c c&aacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; ngon miệng nh&eacute;!</div> <div><a title="Vương quốc game" href="http://me.vuongquocgame.com/webmmo/ladypopular" target="_blank"><img src="http://www.tinmoi.vn/uploads/468x60_ladypp.gif" alt="Vương quốc games" /></a></div>

Danh mục bài viết Cách nấu nướng

Đang tải dữ liệu loading