“Mùa hè không nóng” với 24 món giải nhiệt “đã khát” ở Hà Nội (p1)

“Mùa hè không nóng” với 24 món giải nhiệt “đã khát” ở Hà Nội (p1)

Ai đã từng “trụ” qua một mùa hè ở Hà Nội đều biết cái nóng Thủ đô nó kinh khủng thế nào khi mặt trời đổ nắng xuống đường,...