TOP 6 ĐỊA CHỈ DU HỌC NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI UY TÍN NHẤT

Tequila

  • Anejo/Aged tequila

  • Blanco/White tequila

  • Extra Anejo/Extra Aged tequila

  • Jose Coervo

  • Joven/Gold tequila

  • Olmeca

  • Patrón

  • Reposado/Rested tequila

  • Tequila