Điển hình gồm việc nhúng nước trong nhiều quá trình làm đồ uống như pha trà, pha cà phê, ủ bia… Trong sản xuất bia, ủ bia gồm rất nhiều quá trình được chia thành hai giai đoạn chính là ngâm các nguyên liệu tinh bột vào nước sau đó cho lên men.