Vang sủi

Sparkling wine là loại vang sủi bọt do có chứa khí carbon dioxide (CO2). Có 4 phương thức lên men nho để cho ra vang sủi:

1. Đơn thuần giải phóng khí CO2 giống với cách sản xuất nước uống có ga.

2. Lên men nho lần hai trong thùng lớn sau đó đóng chai bằng áp suất.

3. Lên men lần hai trong chai sẽ được đem bán theo phương thức truyền thống.

4. Phương thức phức tạp nhất: lên men nho lần hai trong chai, sau đó tiếp tục đổ ra thùng để lọc trước khi đóng chai để bán.

Nhiều nơi gọi chung tất cả các loại vang sủi là champagne, tuy nhiên có sự khác biệt rất rõ rệt về nguyên liệu và cách thức lên men. Sản xuất champagne dùng phương thức thứ 3 và chỉ dùng riêng loại nho của vùng Champagne (Pháp).