Nguyên liệu chính

  • Xương heo

  • Xương ống

  • Xương ống bò