Nguyên liệu chính

  • Lòng gà

  • Lúa mạch đen

  • Lươn

  • Lươn