Nguyên liệu chính

  • Men nở

  • Miến

  • Miến đậu xanh

  • Miến dong

  • Mộc nhĩ

  • Mực khô

  • Mực ống

  • Mỳ chũ

  • Mỳ udon