Nguyên liệu chính

  • Gạo nếp

  • Gạo nếp cẩm

  • Giò lụa