Nguyên liệu chính

  • Hạt bí ngô

  • Hàu

  • Hến

  • Hoa thiên lý