Có một cửa hàng kem Tràng Tiền 30 năm chính hiệu, không phải chỗ mà bạn từng biết

Có một cửa hàng kem Tràng Tiền 30 năm chính hiệu, không phải chỗ mà bạn từng biết

Hàng kem này gắn với tuổi thơ với biết bao người Hà Nội. Kem ở đây thật sự là ngon vượt trội, mà giá chỉ 7 ngàn. Ăn từ đầu đến...