Từ điển nhà bếp

Danh mục các định nghĩa về các nguyên liệu dưới đây sẽ góp phần giúp bạn trở thành một người nấu ăn thông thái. Mỗi định nghĩa bao gồm: mô tả chung nguyên liệu, thành phần hóa học, giá trị dinh dưỡng, công dụng, cách bảo quản và lưu ý khi sử dụng. Các định nghĩa được phân nhóm theo menu cột bên trái và theo thứ tự trong bảng chữ cái.

 • Gạo

 • Gạo lứt

 • Gạo nếp

 • Gạo nếp cẩm

 • Gelatin

 • Giá đỗ

 • Gia vị

 • Giấm

 • Giấm đen

 • Giấm gạo

 • Giấm táo

 • Giò lụa

 • Gỏi

 • Gừng